Rodzaje kabli międzyoddziałowych

Przewody można podzielić na dwie kategorie w zależności od rodzaju przesyłanego sygnału - cyfrowe lub analogowe.

Przewody dla sygnału analogowego

Wszystkie analogowe przewody sygnałowe są typu elektrycznego. Dzielą się one na domowe niezbalansowane (unbalanced) i zbalansowane (balanced) dla urządzeń profesjonalnych. W ostatnich latach, połączenia zbalansowane stały się również coraz bardziej powszechne w komponentach Hi-Fi/High End.

Odcinek kabla niezbalansowanego i zbalansowanego

Ze względu na swoją konstrukcję kable zbalansowane są dobrze chronione przed zakłóceniami zewnętrznymi i znajdują zastosowanie w środowiskach profesjonalnych, gdzie wymagana jest długość kabla ok. 10m lub gdzie kabel znajduje się w pobliżu dużej ilości urządzeń, które mogą przenosić zakłócenia i indukcje. W takich środowiskach zakłócenia stanowią poważny problem. W kablu zbalansowanym sygnał mono jest przesyłany trzema żyłami, przy czym trzecia żyła sygnałowa przenosi sygnał w antyfazie. Indukcja jest jednakowo wychwytywana przez oba przewody sygnałowe, ale gdy sygnał jest odbierany z przewodu zbalansowanego, sygnał wysyłany w odwrotnej fazie jest odwracany i dodawany do sygnału głównego. W rezultacie użyteczny sygnał jest po prostu sumowany, a szumy są usuwane, ponieważ są poza fazą, gdy są dodawane razem.

Zastosowanie symetrycznego sprzężenia w sprzęcie konsumenckim może zwiększyć głośność, zapewnić szerszą scenę dźwiękową z większą separacją kanałów i ogólną szczegółowością, jak również czystszy i bardziej skoncentrowany bas.

Argumenty przemawiające za sygnałem cyfrowym

Transmisja sygnałów cyfrowych jest typu elektrycznego lub optycznego.

Kabel AES/EBU

Typ elektryczny jest podzielony na domowy SPDIF i profesjonalny AES/EBU zbalansowany. Zaletą jest prosta konstrukcja, a kabel można dobrać w niemal dowolnej długości i elastyczności. Przy większych odległościach pewne przesyłanie sygnału jest zapewnione dzięki zrównoważonemu typowi kabla. Wadą jest ryzyko przełączania urządzeń sieciowych bez izolacji uziemienia. Drugą wadą jest możliwość powstawania pętli uziemienia pomiędzy urządzeniami.

Kabel optyczny

Kable optyczne umożliwiają przełączanie przełączanych urządzeń. Kabel optyczny nie może być również źródłem pętli uziemienia, gdyż jest w pełni izolowany galwanicznie. Wadą kabla optycznego jest jego dość krótka długość do 3-5 metrów i ograniczenie elastyczności światłowodu.