Kolumny

Istnieją dwie podstawowe płaszczyzny na których możemy rozpatrywać zagadnienie poprawnego ustawiania kolumn. Pierwszą z nich jest wybór odpowiedniego rodzaju konfiguracji, druga zaś to sama optymalizacja położenia poszczególnych kolumn w obrębie wybranej wcześniej konfiguracji. W tym...

W czasie ustawiania kolumn należy zachować minimalną odległość od ścian pomieszczenia. Na rynku znajdziemy co prawda kolumny zaprojektowane w taki sposób, aby można było ustawiać je bezpośrednio przy ścianach; inne są nawet przystosowane do zabudowy. Jeżeli jednak w przypadku danego...