Stanowiska badawcze i urządzenia pomiarowe

O normach

Obowiązującym standardem w zakresie pomiarów słuchawek jest GOST 28728-89 (zastępujący IEC 268-7 84 z 1984 roku) - "Słuchawki stereofoniczne - metody pomiarowe", przyjęty w naszym kraju w 1989 roku. Najbardziej aktualną normą międzynarodową jest IEC 60268-7 "Urządzenia systemów dźwiękowych - Część 7: Słuchawki nagłowne i douszne". Norma ta jest stale aktualizowana.

Głównym celem standardów jest dostarczenie najbardziej odpowiednich informacji. Rozwój najbardziej udanych urządzeń pomiarowych jest nadal w toku. Z tego powodu, testując słuchawki w różnych warunkach i według różnych standardów, często uzyskuje się nieporównywalne dane. Wskazanie przez producenta normy lub warunków jest niestety rzadkością. Poniżej sprawdzamy, co zalecają normy i jaki sprzęt jest używany do pomiarów.

GOST 28728-89 zaleca stosowanie specjalnego "sztucznego ucha"

Główną cechą jest obecność równoważnej całkowitej impedancji akustycznej, podobnej do ludzkiego ucha. Pozwala to na uzyskanie dokładniejszych danych w porównaniu z ławką płaską. Niemniej jednak, trudno jest uzyskać odpowiedź amplitudowo-częstotliwościową zbliżoną do subiektywnej poprzez taką komorę. Komora taka służy do pomiaru charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej pomiędzy słuchawkami, zniekształceń i innych parametrów.

Norma IEC 60268-7 zaleca stosowanie sztucznego ucha, którego kształt jest bardziej zbliżony do ucha ludzkiego. Sugerowana jest wersja średnia.

Główna zaleta jest oczywista, stojak jest najbardziej zbliżony kształtem do ludzkiego ucha i dlatego daje wartości bliższe subiektywnej percepcji. Jednak z uwagi na fakt, że kształt małżowiny usznej i przewodu słuchowego jest różny u różnych osób, wyniki są względne. Drugą cechą jest wyższy koszt ławki, co czyni ją nieopłacalną z punktu widzenia produkcji, ponieważ główną różnicą jest rodzaj odbieranej odpowiedzi częstotliwościowej i poziom wartości SPL. W produkcji wystarczająca jest kontrola odchyleń od referencyjnej odpowiedzi amplitudowo-częstotliwościowej.

Standardy opisują działania i warunki pomiaru, z przypisem, że każdy ma prawo do wykonania pomiarów w innych warunkach i odrębnego ich zaznaczenia. Niestety, większość producentów nie podaje ani normy, ani warunków pomiaru. Zazwyczaj dane dotyczące odpowiedzi amplitudowej, czułości i zniekształceń nie są porównywalne pomiędzy różnymi producentami słuchawek, a czasem nawet pomiędzy różnymi liniami słuchawek tego samego producenta. Jest to normalne zjawisko wynikające z zastosowania różnych stanowisk badawczych.